اردوی آموزشی باغ رمان ایرانی

 • 📷 اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی»

  📷 اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی»

  اردوی «باغ رمان ایرانی» با هدف کشف استعدادهای جوان و نوپای عرصه ادبیات داستانی ۱۵ و ۱۶ آذرماه با حضور مدرسان و هنرجویان این پروژه برگزار شد.

 • رمان خوب چه رمانی است؟

  رمان خوب چه رمانی است؟

  ارگاه «ماجرا یا شخصیت؟» که از جمله بخش‌های اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی» است، امروز ۱۵ آذرماه با حضور حمیدرضا شاه‌آبادی و تیمور آقامحمدی دبیر اجرایی این طرح در سالن استاد صفارزاده برگزار شد.

 • «باغ رمان ایرانی» بستری برای رشد داستان‌نویسی فراهم می‌کند

  «باغ رمان ایرانی» بستری برای رشد داستان‌نویسی فراهم می‌کند

  اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی» صبح امروز ۱۵ آذرماه با حضور تیمور آقامحمدی دبیر اجرایی «باغ رمان ایرانی»، بهزاد دانشگر مدیر دفتر ادبیات داستانی، و اساتید «باغ رمان ایرانی» از جمله حمید بابایی، اکبر صحرایی، علیرضا ارسنجانی، محمود مهدوی، سید میثم موسویان، وحید حسنی، محمدعلی رکنی، محمداسماعیل حاجی علیان و خسرو عباسی‌خودلان در سالن استاد طاهره صفارزاده حوزه هنری افتتاح شد.

 • 📷 افتتاحیه اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی»

  📷 افتتاحیه اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی»

  اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی» صبح امروز ۱۵ آذرماه با حضور تیمور آقا محمدی دبیر اجرایی «باغ رمان ایرانی»، بهزاد دانشگر مدیر دفتر ادبیات داستانی، و اساتید «باغ رمان ایرانی» از جمله حمید بابایی، اکبر صحرایی، علیرضا ارسنجانی، محمود مهدوی و خسرو عباسی در سالن استاد طاهره صفارزاده حوزه هنری افتتاح شد.