با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://news.hozehonari.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://news.hozehonari.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
آخرین اخبار https://news.hozehonari.ir/rss/tp/84
آموزش و پژوهش https://news.hozehonari.ir/rss/tp/74
اخبار باشگاه مشتریان حوزه هنری https://news.hozehonari.ir/rss/tp/1820
انیمیشن https://news.hozehonari.ir/rss/tp/408
پرونده https://news.hozehonari.ir/rss/tp/410
جشنواره ها https://news.hozehonari.ir/rss/tp/79
چند رسانه ای https://news.hozehonari.ir/rss/tp/76
حوزه هنری در رسانه ها https://news.hozehonari.ir/rss/tp/409
خبر وِیژه https://news.hozehonari.ir/rss/tp/89
دانشگاه سوره https://news.hozehonari.ir/rss/tp/2052
دسته‌بندی نشده https://news.hozehonari.ir/rss/tp/1
دیدنیها https://news.hozehonari.ir/rss/tp/3785
فراسوی مرزها https://news.hozehonari.ir/rss/tp/83
کتاب و ادبیات https://news.hozehonari.ir/rss/tp/69
کودک و نوجوان https://news.hozehonari.ir/rss/tp/2975
گفت و گو https://news.hozehonari.ir/rss/tp/313
مستند https://news.hozehonari.ir/rss/tp/407
معرفی کتاب/ فیلم/ موسیقی https://news.hozehonari.ir/rss/tp/81
معماری https://news.hozehonari.ir/rss/tp/405
موسیقی https://news.hozehonari.ir/rss/tp/97
نشریات https://news.hozehonari.ir/rss/tp/82
هنر های نمایشی https://news.hozehonari.ir/rss/tp/72
یادداشت https://news.hozehonari.ir/rss/tp/80
خانه https://news.hozehonari.ir/rss/tp/3789
آفرینش‌ ادبی https://news.hozehonari.ir/rss/tp/70
هنرهای تجسمی https://news.hozehonari.ir/rss/tp/71
استان‌ها https://news.hozehonari.ir/rss/tp/75
استان‌ها > یزد https://news.hozehonari.ir/rss/tp/3787
استان‌ها > بوشهر https://news.hozehonari.ir/rss/tp/3788
استان‌ها > خراسان رضوی https://news.hozehonari.ir/rss/tp/3790
ویدئو https://news.hozehonari.ir/rss/tp/3786
عکس https://news.hozehonari.ir/rss/tp/406