کمیسیون ماده 5

  • نشست سی‌ونهم «مسأله شهر» برگزار شد

    نشست سی‌ونهم «مسأله شهر» برگزار شد

    نشست سی‌ونهم «مسأله شهر؛ گفتگوهای انتقادی مدیریت شهری و علوم انسانی در باب شهر» با موضوع «قانون علیه شهر؛ در خدمت و خیانت آراء کمیسیون ماده ۵ شهرداری» با حضور دکتر مهدی عزیزی، دبیر کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران و دکتر محمدمهدی کلانتری، پژوهشگر مرمت بافت و بناهای تاریخی، نهم بهمن‌ماه در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد.