کارگاه «ماجرا یا شخصیت؟»

  • رمان خوب چه رمانی است؟

    رمان خوب چه رمانی است؟

    ارگاه «ماجرا یا شخصیت؟» که از جمله بخش‌های اردوی آموزشی «باغ رمان ایرانی» است، امروز ۱۵ آذرماه با حضور حمیدرضا شاه‌آبادی و تیمور آقامحمدی دبیر اجرایی این طرح در سالن استاد صفارزاده برگزار شد.