رمان بیگانگان

  • 📷 نقد و بررسی رمان بیگانگان

    📷 نقد و بررسی رمان بیگانگان

    رمان «بیگانگان» اثر حسین حیدربیگی در برنامه‌ی نشست ماهیانه‌ی ادبیات افغانستان، با حضور محمدکاظم مزینانی، عارف جعفری و احمد احراری به‌عنوان منتقد و کارشناس روز پنج شنبه ۲۸ دی‌ماه ساعت ۱۶ در سالن اوستای حوزه هنری موردنقد و بررسی قرار گرفت.

  • «بیگانگان» دومین رمان حسین حیدربیگی نقد و بررسی شد

    «بیگانگان» دومین رمان حسین حیدربیگی نقد و بررسی شد

    کتاب بیگانگان، دومین رمان حسین حیدربیگی در ۷۶اُمین نشست ادبیات افغانستان توسط محمدکاظم مزینانی و احمد احراری به‌عنوان منتقد و کارشناس، ۲۸ دی‌ماه در سالن اوستای حوزه هنری موردنقد و بررسی قرار گرفت.