روابط عمومی

سایت «اثرخانه» در حوزه هنری افتتاح شد
«اثرخانه» مدرسه‌ای برای شاعری و نویسندگی

آیین افتتاح سایت اثرخانه، به عنوان مدرسه شاعری و نویسندگی، با حضور محمدرضا شرفی خبوشان، مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و شاعران و نویسندگان در تماشاخانه ماه حوزه هنری...

کمتر از یک دقیقه